Het begrip ‘waarheid’ is lastig: het is erg belangrijk, maar er heerst veel onenigheid over. Een poging om wat helderheid te verschaffen over wat nu waarheid is, komt van filosoof Rob Wijnberg, tevens hoofdredacteur van het journalistieke platform De Correspondent. Hij schreef het boek met de prikkelende titel ‘Voor ieder wat waars’ – wat beslist… Read More


Vele jaren nadat in 1945 de Verenigde Naties tot stand kwamen, ontstond in 2002 het International Strafhof. Dat kan onder meer optreden tegen oorlogsmisdadigers en tegen ‘misdaden tegen de menselijkheid’. Maar wat zijn precies de richtsnoeren voor dit strafhof, waaraan meet het af wat rechtvaardig is? ‘Het is nodig dat er een mondiale grondwet tot… Read More


Nederlandse boeren zetten de hakken in het zand nu het er voorjaar 2023 naar uitziet dat de overheid eindelijk echt iets wil doen tegen milieuvervuiling door de veehouderij. “Ze nemen ons onze grond af”, wordt geroepen. Dat is onzin – er wordt niets afgenomen, hooguit kan het komen tot (betaalde) onteigening. Tegen de achtergrond van… Read More


Elk jaar opnieuw komen er meer dan 150.000 nieuwe borelingen bij in Nederland, die allemaal voldoende scholing behoeven om op zeker moment te kunnen meedraaien in de samenleving. Een kwestie van beschaving, maar wel een megaklus – die Nederland helaas steeds minder tot een goed einde brengt. Vergeleken met andere landen scoorde Nederland lange tijd… Read More


In Abu Dhabi staat sinds begin 2023 een opvallend oecumenisch centrum: een park met naast elkaar een moskee, een kerk en een synagoge. Dit complex kreeg de naam ‘Abrahamisch Familiehuis’, een verwijzing naar Abraham die in alle drie de religies een belangrijke rol speelt. Dit oecumenisch centrum is bijzonder, omdat het in de islamitische wereld… Read More


De oorlog die Rusland in Oekraïne heeft ontketend zorgt primair voor onnoemelijk veel leed en schade in Oekraïne. In de westerse wereld zorgt dit, naast grote economische schade, voor veel ongemak. Ongemak dat raakt aan de fundamenten van onze democratie, aan onze cultuur en beschaving. Een overgrote meerderheid van de westerse bevolking ‘steunt Oekraïne’, maar… Read More


Gevaar en verloedering; ingrijpen of privacy? In delen van de grote Amsterdamse stadswijk Zuid-Oost is het niet best wonen. De afgelopen jaren zijn er telkens meldingen van schiet- en steekpartijen. Daarbij vallen gewonden en doden én heel veel milde slachtoffers in de vorm van angst. Kinderen zien het voor hun ogen gebeuren. Voor sommigen van… Read More


De pandemie lijkt begin september 2021 grotendeels onder controle – de volkswoede die mede daaruit voortkwam niet. Moet de samenleving van gewone, verstandige mensen daar nog iets mee? De primaire oorzaak van de woede van groepen ‘anti-vaxxers’ zal vanzelf verdwijnen, omdat immers de oproep tot vaccinatie zal verminderen naarmate een groter deel van de bevolking… Read More