Beschaving – wat is dat?

‘Beschaving’ is een breed begrip: van beheersing van basale of verfijnde technieken, via heersende opvattingen en ideeën tot innerlijke beschaving. Op deze website is een kernpunt de omgang van mensen met elkaar. Die omgang kan zijn gereguleerd via wetten en gewoontes, onderlinge afspraken, religies of levensbeschouwingen, maar wordt vooral gedragen door persoonlijke opvattingen en gedrag.

Een offensief – waarom?

Beschaving komt traag en moeizaam tot stand en kan altijd weer teloor gaan. De ‘westerse’ beschaving waarbinnen we leven brokkelt intern af en wordt van buitenaf uitgedaagd en aangevallen. De beste manier om een beschaving in stand te houden is het uitdragen ervan, ernaar te leven. Bedenk dat er elk jaar in Nederland circa 170.000 kindertjes worden geboren die achttien jaar later de volwassenheid bereiken en volop willen meedoen, en er bovendien een gestage instroom is van kinderen en volwassenen van buitenaf. Zij moeten allemaal min of meer opgenomen worden in onze beschaving en cultuur. Dat gaat niet vanzelf – daar zijn veel mensen van goede wil voor nodig.

En beschavingsoffensief.nl?

Deze website wordt beheerd door een groepje gewone burgers. Wij storen ons aan hufterigheid en ander gedrag dat een humane samenleving bemoeilijkt, en hebben zorgen over de kleine en grote aanvallen op de vrijheid, dat immers een kernbegrip is in onze cultuur en beschaving. Wij vinden dat beschaving voortdurend voeding en vernieuwing behoeft om vitaal te blijven. Dat is een gestaag proces, dat soms echter extra inzet vergt, zeker nu er in toenemende mate sprake is van ondermijning van de betrouwbaarheid van personen en maarschappelijke instellingen. Die benodigde extra inzet vergt inmiddels een waar offensief. Vandaar deze website.