Goed onderwijs is een absolute vereiste om een beschaafde samenleving in stand te houden. Vrijwel niemand in Nederland zal dat ontkennen maar toch zijn er voortdurend problemen met en in het onderwijs. Al decennialang worden er fikse herstructureringen aangekondigd en doorgevoerd, maar kennelijk leidde dat nooit tot het gestelde doel. December 2019 kwam er de roep om een parlementair onderzoek. Zal dat gaan helpen? Is dat wat echt nodig is?

Alles is bekend

Zo’n parlementair onderzoek is nergens voor nodig, betogen diverse deskundigen. Want alles wat we weten moeten om het beter te doen is al bekend. Duidelijk ook waren de waarschuwingen die uitgingen van de resultaten van het jongste Pisa-onderzoek. Dat is een grootschalig internationaal vergelijkend trendonderzoek naar de wijze waarop 15-jarigen worden voorbereid op het functioneren als mondige burger in de huidige kennismaatschappij. Nederland scoort hier zeer matig.

Overheid verwaarloosde kerntaak

Bovendien, er wás al een parlementair onderzoek. April 2007 werd de Tijdelijke Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen geïnstalleerd, ook wel commissie-Dijsselbloem geheten. Deze commissie deed onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen uit de jaren 90. “In het eindrapport werd onder meer geconcludeerd dat de overheid haar kerntaak, het zeker stellen van de kwaliteit van het onderwijs, de afgelopen jaren ernstig heeft verwaarloosd”, meldt Wikipedia hierover.

Overheidsbemoeienis

Een belangrijke conclusie van deze commissie was “..dat de politiek zich niet te veel moet bemoeien met het te geven dagelijkse onderwijs maar dit meer aan leraren en ouders moet overlaten.” En wat is een van de hoofdklachten vanuit het onderwijs anno 2020? Nu juist dat het onderwijs te weinig wordt overgelaten aan de leerkrachten. Met de aanbeveling uit begin 2008 is dus volstrekt onvoldoende gedaan.

Achterstand

De bevindingen van Pisa zijn ronduit alarmerend. Een kwart van de schoolgaande tieners is ‘laaggeletterd’. Bijna vier op elke tien kinderen in groep 8 kan geen tekst samenvatten en tien procent van de kinderen verlaat de basisschool zonder fatsoenlijk te kunnen lezen of schrijven. En volgens de Onderwijsinspectie deugt op 53 procent van de basisscholen het lees- en spellingonderwijs niet. Die opgelopen achterstand werkt door: bij veel universiteiten moet flink worden gewerkt aan ‘verbetering van academische vaardigheden’, waarmee wordt bedoeld: lezen, schrijven en rekenen.
https://www.cito.nl/kennis-en-innovatie/onderzoek/in-opdracht/internationaal-pisa/

‘De mondiale top-5’

Mede op basis van discussies over het rapport-Dijsselbloem besloot de Tweede Kamer in 2009 dat het Nederlandse onderzoek zou moeten behoren tot de mondiale top-5. Dat doel zou moeten zijn behaald in 2020.
Nieuw onderzoek door het parlement zou inderdaad niet slecht zijn, vooral niet als dat een kritisch zelfonderzoek wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.