Beschaving – wat is dat?

‘Beschaving’ is een breed begrip: van beheersing van basale of verfijnde technieken, via heersende opvattingen en ideeën tot innerlijke beschaving. Op deze site is een kernpunt de omgang van mensen met elkaar. Die kan zijn gereguleerd via wetten en gewoontes, onderlinge afspraken, religies of levensbeschouwingen, maar wordt vooral gedragen door persoonlijke opvattingen en gedrag.

Een offensief – waarom?

Beschaving komt traag en moeizaam tot stand en kan altijd weer teloor gaan. Onze ‘westerse’ beschaving brokkelt intern af en wordt van buitenaf uitgedaagd en aangevallen. Het uitdragen van beschaving is de beste manier om die te verdedigen. Een intern beschavingsoffensief lijkt een eerste vereiste, al was het alleen maar omdat er elk jaar in Nederland enkele tienduizenden kinderen de volwassenheid bereiken en volop willen meedoen en er een gestage instroom is van volwassenen van buitenaf. Wat zijn eigenlijk de kernpunten van onze beschaving?

En beschavingsoffensief.nl?

Deze website wordt beheerd door een groepje gewone burgers. Wij storen ons aan hufterigheid en ander gedrag dat een humane samenleving bemoeilijkt, en hebben zorgen over de fundamentele aanvallen op de vrijheid in eigen kring en wereldwijd. Wij vinden dat beschaving voortdurend voeding en vernieuwing behoeft om vitaal te blijven, waarvoor soms een waar offensief nodig kan zijn. Vandaar deze site.